Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 2.07 September 2021
Wat is psychotherapie? Psychotherapie is een manier om meer inzicht te krijgen in emoties, gedachten en gedrag. Klachten als angst, somberheid, wanhoop, eenzaamheid, problemen met emotieregulatie, eetproblemen, suïcidaliteit, etc. hebben altijd een onderliggend probleem, dat alleen vaak niet begrepen wordt. Het in psychotherapie begrijpen van het probleem en het creëeren van een logica voor eigen emoties, gedachten en gedrag, leidt vaak tot vermindering van klachten, ook al zijn de onderliggende problemen niet altijd (helemaal) op te lossen. Psychotherapie is niet voor iedereen geschikt: een minimale vaardigheid en bereidheid om jezelf en de wereld vanuit een ander perspectief te bekijken zijn noodzakelijk voor persoonlijke groei en het verminderen van klachten.      Intake Het eerste (intake-) gesprek is bedoeld voor kennismaking, om de klachten te bespreken en therapiedoelen te bepalen, maar vooral om te kijken of er een klik is. Een goede behandelrelatie en een gevoel van veiligheid is namelijk essentieel voor het slagen van de behandeling. Als er een wederzijds positief gevoel is in de intake, dan kan de behandeling zonder wachttijd voortgezet worden. Een geldig legitimatiebewijs is tijdens het eerste gesprek verplicht. Verwijzing Voor vergoeding van de intake en behandeling door de zorgverzekeraar is een verwijzing van een (huis-) arts noodzakelijk. Op de verwijsbrief moet het volgende vermeld staan:                                                                                            (minimale vereisten NZa) - Datum verwijzing (maximaal een half jaar voor de eerste behandelafspraak) - Naam en functie van de verwijzer - AGB-code van de verwijzer - Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer - Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum) - Aangeven dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden   daarvan, met benoeming van de stoornis (DSM-IV code of op andere manier) - Aangeven dat verwezen wordt naar de specialistische ggz                     Wachttijd actualisatiedatum: 01-09-2021 Wacthttijd tot intake: > 1,5 jaar Wachttijd tussen intake en therapie: - (na intake start direct de therapie)     (De wachttijd is onafhankelijk van soort klacht (DBC) of zorgverzekeraar. “Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken met een (andere) zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, een behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).”   ROM In de Wkkgz wordt elke zorgverlener verplicht tot het op systematische wijze verzamelen en registreren van gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg op zodanige wijze dat de gegevens voor eenieder vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie”. Dat kan door een gestandaardiseerde vragenlijst, ook wel ROM genoemd. Deze vragenlijst kan in de therapie zelf gebruikt worden, als feedback methode op de behandeling, en de uitkomsten werden vroeger ook landelijk verzameld voor analyse. Vanwege privacy problemen is die aanlevering opgeschort. Niet voor iedereen is het afnemen en bespreken van zo’n vragenlijst wenselijk. Ik bespreek dan ook met iedereen individueel of we de vragenlijst wel of niet afnemen en gebruiken.
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel