Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 3.01 Juni 2024
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel
Specialisaties Jongvolwassenen  Ik heb binnen Altrecht 15 jaar op de afdeling Jongvolwassenen gewerkt, met cliënten in de leeftijd van 18 t/m 24 jaar. In deze fase is een ontwikkeling mogelijk naar meer zelfstandigheid, zelfredzaamheid, eigen structuur, richting, motivatie, planning en sociale vaardigheden. Soms vallen problemen hiermee pas in deze fase op, omdat tot die tijd de omgevingsstructuur (van gezin en school) veel duidelijker is, zelfs als die niet optimaal is.                        Basale identiteitsproblemen Al vele jaren wordt in de gespecialiseerde GGZ ‘identiteitsproblematiek’ (DSM-IV 313.82) niet meer als hoofddiagnose geaccepteerd. Dat klopt in die zin dat identiteitsproblematiek in de DSM-IV valt onder ‘bijkomende problemen’. Er bestaat in de DSM-IV echter geen identiteitsprobleem als primaire diagnose, terwijl dat mijns inziens wel zou horen. Het gaat dan niet over iemand die een identiteit heeft en daar onzeker over is, maar over iemand die geen identiteit voelt: een ontbrekend of vaag zelfbeeld heeft. Dit levert problemen op in het maken van keuzes, in (een gebrek aan) motivatie en het niet voelen van zin, verlangen, richting, etc. Ik werk veel met cliënten die zo’n vaag of ontbrekend zelfbeeld hebben en help mee om deze alsnog te ontwikkelen, maar ook om te leren om te gaan met een minder duidelijke identiteit.                       Groepstherapie Sinds het begin van mijn psychotherapie-opleiding ben ik als groepstherapeut actief geweest in verschillende soorten groepstherapieën: PMT-gerichte groepen, psychoeducatiegroepen, een hardloopgroep en verschillende vormen van inzichtgevende psychotherapiegroepen: kort- en langdurend, open en gesloten, voor jongvolwassenen en volwassenen. Mede vanwege het zo actief groepstherapeut zijn, ben ik ook ongeveer 10 jaar groepscoördinator van verschillende afdelingen geweest, daarmee verantwoordelijk voor het groepsbeleid, de instroom, het aanbod, het overzicht, de algemene groepsintakes en de informatiestroom over alles wat met groepen te maken heeft.                      Opleidingen Geestelijke Gezondheidkunde, Universiteit van Maastricht Psychotherapie, hoofdrichting psychoanalytische psychotherapie, RINO-Rotterdam IPT (Interpersoonlijke Psychotherapie), K. Jonker & M. Blom KPSP (Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie), F. de Jonghe Hardlooptherapeut, B. Bakker & S. van Woerkom Supervisor NVP, R. Beunderman Leertherapeut NVP, J.R. van Reijen
Ik ben Peter van Andel, 53 jaar en sinds het afronden van mijn studie in 1995 in de GGZ werkzaam. Ik heb een aantal werkplekken gehad, maar heb het langst (2001-2016) als psychotherapeut bij Altrecht gewerkt. In 2015 ben ik een eigen praktijk gestart en sinds 2016 werk ik daar fulltime.