Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 2.07 September 2021
Kosten Verzekerde zorg De kosten van verzekerde zorg zijn tot eind 2021 afhankelijk van de diagnose en de lengte van de behandeling (een Diagnose Behandel Combinatie / DBC). In de intake kan een inschatting gemaakt worden van de kosten, maar de uiteindelijke rekening wordt pas aan het einde van de behandeling, of aan het einde van het jaar opgemaakt en betaald. Er wordt dus niet per sessie  betaald, maar per behandeling. Zie voor meer informatie over vergoedingen in de GGZ de website van de LVVP. Vanaf 2022 wordt een nieuw betalingsmodel ingevoerd, het zorgprestatiemodel. Daarbij worden de kosten weer gewoon berekend per sessie, en zijn daarbij afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie. Alle behandelingen zijn bewust niet gecontracteerde zorg*. De factuur kan na de behandeling ingediend worden bij de zorgverzekeraar en afhankelijk van de soort polis wordt (een deel van) de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering, een aanvullende verzekering is dus niet nodig. Check van tevoren altijd goed de zorgpolis en/of neem contact op met de zorgverzekeraar om te weten hoeveel vergoed wordt. * Zorgverzekeraars oefenen via contracten een onacceptabel grote invloed uit op de vorm, de inhoud en de duur van de therapie en beïnvloeden daarmee in negatieve zin de kwaliteit van therapie. Zie voor meer informatie hierover de website van de contractvrijepsycholoog.          Ik adviseer iedereen om een restitutiepolis af te sluiten, omdat deze polis een volledige vergoeding van verzekerde zorg in de GGZ biedt, bij elke zorgverlener, ook zorgverleners zonder contract. Lees ook hier echter goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op. Zie hiervoor ook een overzicht van de ‘zuivere’ restitutiepolissen van 2021. Bij een zogenaamde naturapolis wordt meestal slechts zo’n 56% van de rekening vergoed (80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief, en dat is meestal ± 70% van de NZA tarieven). Hieronder een indicatie van de (NZA) tarieven in de gespecialiseerde GGZ: Voor 2021: (directe + indirecte tijd)      # gesprekken bedrag zelf betalen bij een naturapolis   250 -   799 minuten ±   4  - 13 ±   € 1.436,- ±   €    600,-   800 - 1799 minuten ± 14 - 28 ±   € 2.835,- ±   € 1.250,- 1800 - 2999 minuten ± 29  - 48 ±   € 5.153,- ±   € 2.250,- De tarieven verschillen enigszins per diagnosegroep. Voor de exacte tarieven klik hier: NZA tarieven SGGZ 2021 De wettelijke eigen bijdrage (€ 385,-) wordt door de zorgverzekeraar per administratief behandeljaar van de vergoeding afgetrokken. Voor 2022: (directe tijd) bedrag Zelf betalen bij een naturapolis Intakegesprek (60 minuten) € 184,44 ±   € 85,- Behandelgesprek (45 minuten) € 137,01 ±   € 62,- Let op: de wettelijke eigen bijdrage (€ 385,-) wordt door de zorgverzekeraar per kalenderjaar van de vergoeding afgetrokken. Als de behandeling bijvoorbeeld van oktober 2021 t/m oktober 2022 loopt, dan wordt zowel de eigen bijdrage van 2021 als van 2022 van de vergoeding(en) afgetrokken. Onverzekerde zorg Behandeling van klachten en problemen die niet onder verzekerde zorg vallen (o.a. identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, etc.)       Per afspraak (45 minuten):   € 114,41 Supervisie Per afspraak (45 minuten):   € 110,- Leertherapie Per afspraak (45 minuten):   € 110,- Zie eventueel ook het document behandeltarieven van de prakijk
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel