Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 3.01 Juni 2024
Kosten Verzekerde zorg In 2022 is een nieuw betalingsmodel ingevoerd, het zorgprestatiemodel. De kosten worden hierin berekend per sessie, en zijn afhankelijk van de functie van de behandelaar en de lengte van de sessie. Zie eventueel deze patiëntenfolder daarover of voor meer algemene informatie over vergoedingen in de GGZ, de website van de LVVP. Alle behandelingen zijn bewust niet gecontracteerde zorg*. De factuur moet daarom zelf ingediend worden bij de zorgverzekeraar en afhankelijk van de soort polis wordt (een deel van) de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering, een aanvullende verzekering is dus niet nodig.  * Zorgverzekeraars oefenen via contracten een onacceptabel grote invloed uit op de vorm, de inhoud en de duur van de therapie en beïnvloeden daarmee in negatieve zin de kwaliteit van therapie. Zie voor meer informatie hierover de website van de contractvrijepsycholoog.          Ik adviseer iedereen om een restitutiepolis af te sluiten, omdat deze polis een volledige vergoeding van verzekerde zorg in de GGZ biedt, bij elke zorgverlener, ook zorgverleners zonder contract. Lees ook hier echter goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op. Zie hiervoor een overzicht van de ‘zuivere’ restitutiepolissen van 2024. Bij een zogenaamde naturapolis wordt meestal slechts zo’n 56% van de rekening vergoed (70% van het gemiddelde gecontracteerde tarief, en dat is meestal ± 80% van de NZA tarieven). Hieronder de vastgestelde NZA-tarieven in de gespecialiseerde GGZ: Voor 2024: (directe tijd) bedrag Zelf betalen bij een naturapolis Intakegesprek 60 minuten € 211,06 ±   € 93,- Behandelgesprek 45 minuten € 156,72 ±   € 69,- Let op: de wettelijke eigen bijdrage (€ 385,-) wordt door de zorgverzekeraar per kalenderjaar van de vergoeding afgetrokken. Als de behandeling bijvoorbeeld van oktober 2023 t/m oktober 2024 loopt, dan wordt zowel de eigen bijdrage van 2023 als van 2024 van de vergoeding(en) afgetrokken. Onverzekerde zorg Behandeling van klachten en problemen die niet onder verzekerde zorg vallen (o.a. identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, etc.)       Per afspraak (45 minuten):   € 131,82 Supervisie Per afspraak (45 minuten):   € 120,- Leertherapie Per afspraak (45 minuten):   € 120,- Zie eventueel ook het document behandeltarieven van de prakijk
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel