Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 2.08 September 2023
06-38685402
Wilhelminapark 30A 3581 NH    Utrecht
NL46 INGB0004952788   (t.n.v. P van Andel)
KvK
BIG-registratienummer GZ-Psycholoog: 290.508432.25 (26-08-1999) BIG-registratienummer Psychotherapeut: 490.508432.16 (10-04-2002)
Lid Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Registratie supervisor NVP: SV-300052 Registratie leertherapeut NVP: 19248
Lid Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten Lidmaatschapsnummer:   4027   Visitatie          Geldig t/m november 2025
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel
06-38685402
06-38685402
Contact 
Informatie
63.44.58.83
Kies (naar eigen voorkeur) een manier om contact op te nemen:
Bus 8: Lunetten > CS > Wilhelminapark Halte: Burg. Reigerstraat
Route
Er is gelegenheid tot (betaald) parkeren in de straat
.
Werkdagen Maandag 10.00 - 17.00 uur Dinsdag 10.00 - 17.00 uur Woensdag 10.00 - 17.00 uur Donderdag 10.00 - 17.00 uur Vrijdag   10.00 - 17.00 uur Vakantie Zomervakantie: 17 juli t/m 13 augustus 2023 Crisissituaties In crisissituaties is het belangrijk om contact op te nemen met huisarts (binnen kantoortijden) of de huisartsenpost (buiten kantoortijden). Zij kunnen eventueel doorverwijzen naar de crisisdienst. Op werkdagen is het natuurlijk mogelijk om rechtstreeks contact met mij te zoeken. Als dat echter niet (snel genoeg) lukt, neem dan ook contact op met de huisarts. Huisartsenpost Utrecht: Kwaliteitsbewaking Via (visitatie van) de LVVP. Zie ook de folder kwaliteitscriteria van de LVVP en het kwaliteitsstatuut (LKS 3.0) van de praktijk.         Klachtenregeling Via de klachtencommissie van de LVVP. Zie hiervoor de website van de LVVP of het klachtenreglement. Algemene en betalingsvoorwaarden Lees hier de Algemene Voorwaarden Lees hier de Betalingsvoorwaarden AVG en privacy De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist het helder formuleren hoe er binnen de praktijk wordt omgegaan met het beschermen van privacy en gevoelige informatie. Hoe dit in de praktijk geregeld is, staat in het Privacy statement. Links Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten  Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie Contractvrije Psychologen Folders LVVP folder: informatie voor cliënten LVVP folder: informatie voor verwijzers Beroepscode voor psychotherapeuten
06-38685402
Contact via Signal voldoet aan de AVG
Contact via Whatsapp voldoet niet aan de AVG, vanwege slecht gewaarborgde privacy
Beeldcontact via Jitsi voldoet aan de AVG
Jitsi.org