Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 3.01 Juli 2024
Supervisie Voor alle opleidelingen en hulpverleners in de zorg die in supervisie graag hun persoonlijke stijl als therapeut (verder) willen ontwikkelen en meer inzicht willen krijgen in complexe behandelrelaties, therapie-dilemma’s, (tegen-) overdracht, etc. Verdieping van de eigen theoretische stroming is op verzoek natuurlijk mogelijk, maar staat wat mij betreft niet centraal. Veel mensen, zeker in opleiding, focussen op wat niet goed is gegaan of verbeterd zou moeten worden. Mijns inziens is de meest efficiënte manier van leren echter het begrijpen van een situatie en van het eigen handelen of gedrag, vanuit een goede intentie. Dat leert niet alleen iets over de eigen inbreng, maar ook over dat van de ander / cliënt. Naast een veel positievere beoordeling van het eigen functioneren en het daarmee opbouwen van zelfvertrouwen, worden gewenste veranderingen met zo’n benadering vrijwel automatisch toegepast en aangeleerd. Erkend supervisor voor de GZ-, KP-, en Psychotherapie opleiding Registratie supervisoren register NVP: SV-300052
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel