Psychotherapie, psychotherapeut, psychotherapeutisch, Utrecht, vrijgevestigd, vrijgevestigde, therapeut, psycholoog, eigen praktijk, GGZ, SGGZ, BGGZ, therapie, behandeling, depressie, angst, eetstoornis, eetstoornissen, persoonlijkheidsstoornis, persoonlijkheidsstoornissen, borderline, identiteit, jongvolwassen, jongvolwassenen, volwassen, volwassenen, zelfbeeld, zeflwaarde, zelfwaardering, eigenwaarde, afhankelijke, persoonlijkheid, ontwijkende, NAO, autisme, ontwikkelingsstoornis, ontwikkeling, DSM
© Peter van Andel  2015 Website versie 2.06 September 2019
Kosten Verzekerde zorg De kosten van verzekerde zorg zijn afhankelijk van de diagnose, de ernst van de klachten en de lengte van de behandeling. In de intake kan een inschatting gemaakt worden van de kosten, maar de uiteindelijke rekening wordt pas aan het einde van de behandeling (of tussentijds na 1 jaar) opgemaakt en betaald. Er wordt dus niet per sessie betaald, maar per behandeling. Zie voor meer informatie over vergoedingen in de GGZ de website van de LVVP. Alle behandelingen zijn bewust niet gecontracteerde zorg*. De factuur kan na de behandeling ingediend worden bij de zorgverzekeraar en afhankelijk van de soort polis wordt (een deel van) de behandeling door de zorgverzekeraar vergoed. Behandelingen in de GGZ vallen onder de basisverzekering, een aanvullende verzekering is dus niet nodig. Check van tevoren altijd goed de zorgpolis en/of neem contact op met de zorgverzekeraar om te weten hoeveel vergoed wordt. * Zorgverzekeraars oefenen via contracten een onacceptabel grote invloed uit op de vorm, de inhoud en de duur van de therapie en beïnvloeden daarmee in negatieve zin de kwaliteit van therapie. Zie voor meer informatie hierover de website van de contractvrijepsycholoog.          Ik adviseer iedereen om een restitutiepolis af te sluiten, omdat deze polis meestal een volledige vergoeding van verzekerde zorg in de GGZ biedt, bij elke zorgverlener, ook zorgverleners zonder contract. Lees ook hier echter goed de voorwaarden, want sommige zorgverzekeraars nemen zelfs in hun restitutiepolis nog beperkende (financiële) voorwaarden op. Zie hiervoor ook een overzicht van de ‘zuivere’ restitutiepolissen van 2019. Bij een zogenaamde naturapolis wordt meestal slechts zo’n 56% van de rekening vergoed (80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief (meestal ± 70% van de NZA tarieven)). Hieronder een indicatie van de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit in de gespcialiseerde GGZ (2019): (directe + indirecte tijd)      # gesprekken bedrag Zelf betalen bij een naturapolis   250 -   799 minuten ±   4  - 13 ±   € 1.419,- ±   €    780,-   800 - 1799 minuten ± 14 - 28 ±   € 2.862,- ±   € 1.574,- 1800 - 2999 minuten ± 29  - 48 ±   € 4.997,- ±   € 2.862,- De tarieven verschillen enigszins per diagnosegroep. Voor de exacte tarieven klik hier: NZA tarieven SGGZ 2019 Onverzekerde zorg Behandeling van klachten en problemen die niet onder verzekerde zorg vallen (o.a. identiteitsstoornis, aanpassingsstoornis, etc.)       Per afspraak (45 minuten):   € 105,25 Supervisie Per afspraak (45 minuten):   € 100,- Zie eventueel ook het document behandeltarieven van deze prakijk
Psychotherapiepraktijk Peter van Andel